Daloms Tenderly Pippilotta Tjolahej SE71289/2021

HD:

ED:

Ögon:

Prcd-pra: behöver testas, mamman är fri genom testat förälder, pappan är sista led som accepteras som herediärt fri.

Pompes: herediärt fri​


Pippi är efter Finda Hector och Daloms Tenderly Tindra.