B-Kullen, fött 12/4-21

Efter Yster's A Touch of Class 

Patella o Ögon UA (2017 och 2020) 36 cm

genomförd BpH och utställt


och Working Flames Heavenly Hedda

Patella o ögon UA.


2 orange hanar och 1 svart tik blev det att välkomna till världen.

Daloms Tenderly Blazing Amazing

Daloms Tenderly By My Side

Daloms Tenderly Bless You