2021Sensommarn/hösten 2021 Blir Tindra parat för sista gången.

Intresserade skrivas på kö.2022

Daloms Tenderly Jollie planeras paras under 2022.

0